Giấy cho tấm thạch cao để bán

Giấy cho tấm thạch cao. Nó bao gồm một tấm thạch cao tấm lớn thường dày đến nửa inch (khoảng 1 cm), và thường được cắt thành bốn x tám tấm (khoảng 1,2 mét x 2,4 mét). Một loại giấy dày và bền, được gọi là giấy tường thạch cao, có đường kẻ cả hai mặt.

Giấy mặt thạch cao Thường được tái chế 100% từ giấy in báo, bìa cứng và các dòng chất thải sau tiêu thụ khác, nhưng hầu hết thạch cao tái chế trong các sản phẩm tấm tường là vật liệu hậu công nghiệp, được làm từ sản xuất tấm thạch cao. Tấm thạch cao nên được mua với kích thước để giảm thiểu nhu cầu cắt tỉa (tiết kiệm thời gian và lãng phí).

Tấm thạch cao là tên gọi chung cho một họ các sản phẩm tấm. Chúng bao gồm một lõi không cháy được làm bằng thạch cao và một lớp giấy phủ trên mặt, mặt sau và các cạnh dài. Các loại tấm thạch cao khác nhau được sử dụng trong xây dựng và xây dựng được gọi chung là “sản phẩm tấm thạch cao”.


Thời gian đăng bài: Tháng 5 -10- 2021